Momsens faktureringsregler, m.m.
   
 
Författare:Forssén Björn
Titel:Momsens faktureringsregler, m.m.
Utgivningsår:2010
Omfång:135 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234178
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 265 SEK exkl. moms

 

I "Momsens faktureringsregler, m.m." får läsaren det titeln uttrycker. En grundlig genomgång ges av de särskilda faktureringsregler som gäller för momsen. Dessutom berörs även i viss mån för sammanhanget bl.a. redovisningsreglerna för momsen, periodisk sammanställning, bokföringslagen och kraven på att ha kassaregister.

Frågor som i första hand behandlas i denna skrift är: vem som är faktureringsskyldig, när faktureringsskyldighet inträder, vad fakturan skall innehålla och hur faktureringsskyldigheten skall fullgöras. Innehållsförteckningen ger i sig denna överblick. Läsaren hittar därför mycket lätt till sitt problem om fakturan och momsen via innehållsförteckningen, där nyss nämnda frågor är rubrikerna till de centrala kapitlen 2-5. En särskilt matnyttig del i boken är avsnitten under 4.4, där det finns en genomgång av alla punkter som mervärdesskattelagen ställer upp för att en faktura över huvud taget skall anses föreligga enligt mervärdesskattelagen. Det är något annat än vad som vanligen benämns faktura enligt bokföringslagen. Dessutom tar denna bok upp bl.a. tillämpningsproblem och de momsmässiga faktureringsreglernas förhållande till andra begrepp inom mervärdesskattelagstiftningen än det för dem gällande näringsidkare, såsom skattskyldig och registreringsskyldig, samt förhållandet till bokföringslagens regler om verifikation av affärshändelsen. Särskilda frågor för sammanhanget om mellanmän och factoring behandlas också. Reglerna som berörs är de som gällde per den 1 januari 2010.

Björn Forssén är advokat och arbetar med bl.a. skatterättsliga frågor.
 
  © 2017 Jure AB