Förvaltningslagen
� med kommentarer
   
 
Författare:Hellners Trygve , Malmqvist Bo
Titel:Förvaltningslagen � med kommentarer
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:435 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139111269
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 838 SEK exkl. moms

 

Förvaltningslagen bildar grundvalen för handläggningen av förvaltningsärenden genom att slå fast sådana regler som i princip ska tillämpas hos alla myndigheter. Boken ger en djupgående kommentar till lagen och utförliga hänvisningar till alla som tillämpar förvaltningslagen i sin yrkesverksamhet. Den är sedan länge standardverket på sitt område.
 
  © 2017 Jure AB