SOU 2010:54 Förbättrad återbetalning av studieskulder
   
 
Titel:SOU 2010:54 Förbättrad återbetalning av studieskulder
Utgivningsår:2010
Omfång:135 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234303
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:54
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Delbetänkande från Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld.

Majoriteten av de låntagare som missköter återbetalningen är svenska medborgare som har studerat i Sverige. För att kunna fortsätta tillhandahålla ett generöst studiestöd är det nödvändigt att studielånen betalas tillbaka i större utsträckning än vad som sker i dag.

Därför föreslår utredaren att återbetalningsförsäkran, förbättrade adressuppgifter och förlängd preskriptionstid ska öka återbetalningen av studieskulden.


 
  © 2017 Jure AB