SOU 2010:55 Romers rätt - en strategi för romer i Sverige
   
 
Titel:SOU 2010:55 Romers rätt - en strategi för romer i Sverige
Utgivningsår:2010
Omfång:582 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234310
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delegationen för romska frågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:55
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Romernas situation är ovärdig ett demokratiskt välfärdssamhälle som vårt och det finns inga genvägar till jämlika villkor för romer. Situationen kräver en långsiktig, uthållig och målmedveten politik - en nationell strategi för romer baserat på romers rätt.

Delegationen för romska frågor presenterar en modell för en strategi som ska säkerställa romernas mänskliga rättigheter i Sverige. Strategin har tre övergripande mål;

- att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper
- att häva romers maktunderläge
- att reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga förtroendeklyftan

Delegationen bedömer att målen kan nås inom 20 år - en generation - och förslagen tar sin utgångspunkt i den situation som nu råder, de behov som nu kan överblickas, de åtgärder som nu krävs, som ett första steg.
 
  © 2017 Jure AB