SOU 2010:56 Innovationsupphandling
   
 
Titel:SOU 2010:56 Innovationsupphandling
Utgivningsår:2010
Omfång:349 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234327
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Innovationsupphandlingsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:56
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Ny lagstiftning om upphandling av FoU - undantag i EU:s direktiv gör det möjligt att kringgå statsstödsreglerna

Föreslår ny lagstiftning som ska stimulera innovationsvänlig upphandling och s.k. förkommersiell upphandling inom hälso- och sjukvård, trafik, miljö m.fl. områden.

Den viktigaste aspekten är att all offentlig upphandling i princip bör bli innovationsvänlig, dvs. att innovativa lösningar inte utestängs eller missgynnas vid normal upphandling. Därför föreslås att innovationskrav ett införs i upphandlingslagstiftningen, i likhet med tidigare krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn.

Föreslår också en ny upphandlingslag: Lag om förkommersiell upphandling. Denna lag gör det möjligt för en myndighet att delta i finansieringen av utvecklingen av en produkt fram till kommersiellt bruk, utan att komma i konflikt med EU:s statsstödsregler. Lagförslaget bygger på ett undantag i EU:s upphandlingsdirektiv.
 
  © 2017 Jure AB