SOU 2010:60 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
   
 
Titel:SOU 2010:60 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
Utgivningsår:2010
Omfång:252 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234372
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Betänkande från Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:60
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I svensk lagstiftning finns i dag inget heltäckande förbud mot åldersdiskriminering. För att stärka skyddet mot sådan diskriminering föreslår utredningen (SOU 2010:60) att ett förbud mot diskriminering som har samband med ålder införs på följande samhällsområden: varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning.

Utredningens förslag innebär att ålder får samma grundskydd som övriga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, till exempel kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

Utredningen föreslår också två specifika undantag. Det ena gäller bilstöd, det vill säga stöd till funktionshindrade för inköp och anpassning av bil. Utredningen anser att det finns anledning att ur ett åldersdiskrimineringsperspektiv ifrågasätta vissa åldersgränser när det gäller bilstödet.
 
  © 2017 Jure AB