Utlendingsloven
� kommentarutgave
   
 
Författare:Vevstad Vigdis
Titel:Utlendingsloven � kommentarutgave
Utgivningsår:2010
Omfång:744 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215016313
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 897 SEK exkl. moms

 

Utlendingsretten er et bredt sammensatt fagområde og et team av forfattere med spesialkunnskap på de forskjellige områdene har skrevet boken.


Siden 1988, da forrige utlendingslov ble vedtatt, er det foretatt mange endringer på utlendingsfeltet. En ambisjon med boken å vise forskjellene mellom gammel lov og praksis i forhold til de nye bestemmelsene.

Innledningsvis behandles et historisk og internasjonalt migrasjonsperspektiv og folkerettslig utvikling på feltet. Den øvrige inndeling i kommentarutgaven følger lovens inndeling og bygges opp på klassisk måte hvor hver enkelt paragraf kommenteres.

Utlendingsloven omhandler alle forhold som regulerer utlendingers adgang til og opphold i riket. Det betyr at den omhandler både flyktninginnvandring, familieinnvandring og arbeidsinnvandring. Videre omhandler den kontrolltiltak og straffebestemmelser. Kommentarutgaven vil belyse alle disse områdene.
 
  © 2017 Jure AB