Ds 2010:34 En ny energimärkningslag
   
 
Titel:Ds 2010:34 En ny energimärkningslag
Utgivningsår:2010
Omfång:180 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234556
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:34
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Inte bara hushållsapparater - även däck och andra produkttyper ska energimärkas!
Föreslår en ny lag om märkning av energirelaterade produkter som ska genomföra EU:s reviderade energimärkningsdirektiv (2010/30/EU). Samtidigt föreslås att obligatorisk energimärkning av däck införs från den 1 november 2012. Slutligen ska lagen om ekodesign utvidgas till att gälla inte bara enegianvändande utan även energirelaterade produkter.
 
  © 2017 Jure AB