Vem reglerar informationssamhället?
� Nordisk årsbok i rättsinformatik 2006-2008
   
 
Författare:Greenstein Stanley
Titel:Vem reglerar informationssamhället? � Nordisk årsbok i rättsinformatik 2006-2008
Utgivningsår:2010
Omfång:325 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172233959
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 2006
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 420 SEK exkl. moms

 

Den 23:e Nordiska konferensen i rättsinformatik ägde rum i Stockholm 2008 och tog sig an temat ”IT Regulations and Policies: From Theory into Practice”. Konferensens huvudsyfte var att formulera en juridisk agenda för reglering av IT och policy.

En av de huvudsakliga frågor som diskuterades var dilemmat att balansera kraven på ökad juridisk reglering med önskemål om färre regler inom informationssamhället. Därtill diskuterades vilka juridiska angreppssätt som är mest lämpliga.
Konferensen tog också upp problem som har blivit relevanta som en följd av samhällets användning av informations- och kommunikationsteknologi, bland annat:

 Hur den personliga integriteten ter sig i framtiden.
 Hur immaterialrätten påverkas i informationssamhället.
 Hur man kan skydda den personliga integriteten och
samtidigt främja informationssäkerhet.
 Vad begrepp som den semantiska webben och sociala
medier har för betydelse för utvecklingen av juristers informationssökning.
 Hur kunskapshanteringssystem kommer att fungera i framtiden.

I denna utgåva av Nordisk årsbok i rättsinformatik presenteras bidrag från flera av de talare som medverkade på konferensen. Boken belyser på så vis både aktuella frågor och utvecklingstendenser i
informationssamhället.
 
  © 2017 Jure AB