SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag
   
 
Titel:SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag
Utgivningsår:2010
Omfång:683 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234563
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sexualbrottsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:71
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att dels utvärdera tillämpningen av 2005 års sexualbrottsreform, dels utreda och ta ställning till om det nuvarande kravet på tvång som grund för straffansvar för våldtäkt bör ersättas med ett krav på bristande samtycke, samt att analysera frågan om Sveriges tillträde till Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och vilka lagändringar som i så fall kan krävas.
Flera förändringar i sexualbrottslagstiftningen föreslås, bland annat att:
- våldtäktsbestämmelsen utvidgas så att fler fall av sexuella utnyttjanden blir att bedöma som våldtäkt,
- ett helt nytt och samtyckesbaserat brott införs med benämningen sexuellt övergrepp,
- tillämpningsområdet för bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas,
- straffskalorna för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn skärps,
- bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas.

Särskild utredare: Nils Petter Ekdahl
 
  © 2017 Jure AB