SOU 2001:25 Skattetillägg m.m.
   
 
Titel:SOU 2001:25 Skattetillägg m.m.
Anmärkning:Prop. 2002/03:106.
Utgivningsår:2001
Omfång:430 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214261
Typ av verk:Lagförslag
Kommitte:1999 års skattetilläggskommitté
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:25
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

1999 års skattetilläggskommitté föreslår en ny lag där skattetillägg tas ut bara när det kan antas att en oriktig uppgift har lämnats uppsåtligen eller av oaktsamhet. Automatiskt skattetillägg till följd av skönstaxering ska inte längre kunna göras. En enhetlig uttagsnivå på 40 procent av den undandragna skatten föreslås för skattetillägg över hela fältet. För tulltillägg ska i princip samma regler gälla med dessa regler kommer även i fortsättningen att återfinnas i tullagen. Tulltillägg ska tas ut med 20 procent av det undandragna tullbeloppet.
 
  © 2017 Jure AB