Familjeägda aktiebolag och generationsskiften
� en översikt med empiriska data
   
 
Författare: Danielsson Hans , Sund Lars-Göran
Titel:Familjeägda aktiebolag och generationsskiften � en översikt med empiriska data
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:92 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787663
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Familjerätt

Pris: 142 SEK exkl. moms

 

Familjeföretagare har ett livslångt dilemma: När bör det ofrånkomliga generationsskiftet av ledning och ägande av företaget ske och hur bör det ske? En möjlighet är att sälja verksamheten till utomstående. Ett annat alternativ är att genomföra generationsskiftet inom familjen under företagarens livstid.

Somliga skjuter upp det oundvikliga till företagarens frånfälle, varpå ägandet går i arv och arvingarna lämnas att finna överenskommelser om den framtida ledningen och ägandet av familjeföretaget.

I denna bok behandlas alla tre alternativen i översiktlig form. Boken är inriktad på generationsskifte av ägandet i små och medelstora familjeägda aktiebolag.

Hans Danielsson (tidigare skattejurist och partner i Price-waterhouseCoopers) är verksam vid kammarrätten i Jönköping och vid IHH. Lars-Göran Sund är verksam som professor vid Internationella handelshögskolan i Jönköping (IHH).
 
  © 2017 Jure AB