SOU 2000:90 Elnätsföretag
� Regler och tillsyn
   
 
Titel:SOU 2000:90 Elnätsföretag � Regler och tillsyn
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2001:73. Prop. 2001/02:56.
Utgivningsår:2000
Omfång:214 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213087
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Elnätsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:90
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a. att nätmyndighetens prövning av nättarifferna i fortsättningen skall grundas på nätföretagets samlade intäkter i förhållande till den prestation som utförs.
 
  © 2017 Jure AB