MIG 2006-2009
� Migrationsöverdomstolen, samt register 2006-2009
   
 
Titel:MIG 2006-2009 � Migrationsöverdomstolen, samt register 2006-2009
Anmärkning:Teckna stående order via Jure.
Utgivningsår:2010
Omfång:1070 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138325391
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Denna nya rättsfallssamling innehåller referat av sådana mål i Migrationsöverdomstolen som ansetts ha relevans för rättstillämpningen.

Här återfinns migrationsöverdomstolens refererade avgöranden under åren 2006-2009 (152 st) samt ett antal utvalda notisfall (47 st) under samma period. Notisfallen är författade av kammarrättsråden Catharina Brege Gefvert och Björn Berselius. Boken innehåller även författnings- och sökordsregister.
 
  © 2017 Jure AB