SOU 2010:82 Trafikverket ICT
   
 
Titel:SOU 2010:82 Trafikverket ICT
Utgivningsår:2010
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234716
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Trafikverket ICT
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:82
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Föreslår att den del av Trafikverket ICT:s* verksamhet som gäller att tillhandahålla kapacitet i verkets fiberoptiska kabel (nät och drift inkl. master) samt transportnära ITS-tjänster** överförs till ett affärsdrivande verk. Detsamma gäller för den kanalisering som finns längs vissa vägar.
*Information and Communications Technology
**Intelligent Transport Systems
 
  © 2017 Jure AB