Det svenska skattesystemet
   
 
Författare:Rabe Gunnar , Hellenius Richard
Titel:Det svenska skattesystemet
Upplaga:24 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:526 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139015604
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 559 SEK exkl. moms

 

Boken behandlar individ- och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet och är skriven med utgångspunkten att den skall användas som lärobok vid universitets- och högskolestudier i skatte- och beskattningsrätt samt som handbok av personer som yrkesmässigt arbetar med inkomstbeskattning.
I boken avhandlas beskattningssystemets delar; de materiella reglerna, förfarandereglerna samt uppbördsreglerna. Tyngdpunkten har dock lagts på de materiella reglerna. De andra delarna behandlas övergripande. I anslutning till respektive avsnitt kommenteras även sådana rättsfall från Regeringsrätten och EU-domstolen som visar på tolkning av aktuella regler.
Upplagan har vidare uppdaterats med en stor mängd lagändringar – framför allt i inkomstskattelagen – som beslutats under 2010.
 
  © 2017 Jure AB