Tvångsvård vid missbruk
� LVM i teori och praktik
   
 
Författare:Arlebrink Jan , Larsson Kronberg Marianne
Titel:Tvångsvård vid missbruk � LVM i teori och praktik
Utgivningsår:2005
Omfång:295 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144034687
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Att tvingas till vård mot sin vilja på grund av ett pågående missbruk är ett allvarligt ingrepp i den enskildes fri- och rättigheter. De verksamheter som kommer i kontakt med personer med missbruk har ett stort ansvar att tillämpa lagen på ett sådant sätt att den enskildes rättssäkerhet inte åsidosätts. Under den tid som den omhändertagne är under vård och behandling bör personal och arbetsledare utöva sitt professionella kunnande för att öka klientens möjligheter till en förbättrad social situation och minskat missbruk. Grunden till ett professionellt handlande ligger i att tillföra kunskap om samtliga delar i tvångsvården, från den grundläggande lagstiftningen och tillämpningen av denna, till personalens förhållningssätt samt utfall av vetenskapliga studier. Alla dessa frågor tas upp och redogörs för i denna bok.

Tvångsvård vid missbruk. LVM i teori och praktik kan användas som underlag för kvalitetsdiskussioner inom tvångsvården av missbrukare och som kursbok inom social-, beteende- och vårdvetenskapliga samt juridiska utbildningar.
 
  © 2017 Jure AB