EU-skatterätt
   
 
Författare:Ståhl Kristina , Persson Österman Roger , Hilling Maria , Öberg Jesper
Titel:EU-skatterätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:378 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787724
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt

Pris: 557 SEK exkl. moms

 

Skatterätten har i mycket hög grad påverkats av Sveriges medlemskap i EU. I boken beskrivs och analyseras den EU-skatterättsliga regleringen på såväl den indirekta som den direkta beskattningens område. Vidare sätts EU-reglerna på ett tydligt sätt in i ett svenskt sammanhang. Både den svenska implementeringen av utfärdade direktiv och den svenska skatterättens förhållande till fördragets grundläggande bestämmelser om fri rörlighet och icke-diskriminering behandlas utförligt. På grund av den stora betydelse EU-skatterätten numera har vid den svenska rättstillämpningen är boken ett viktigt hjälpmedel för praktiskt verksamma jurister. Boken kan även användas på fördjupningskurser i skatterätt.


Kristina Ståhl är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Hon var tidigare professor vid Uppsala universitet. Hennes forskning har framför allt rört EU-skatterättsliga frågor.

Roger Persson Österman är docent vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Han är verksam som skattejurist vid Ernst & Young och är där bland annat nationellt ansvarig för den svenska bevakningen av EU:s direkta beskattning.


Maria Hilling är forskare och lärare i internationell skatterätt vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hennes forsknings-områden är EUskatterätt och skatteavtalsrätt.


Jesper Öberg är jur. dr och arbetar vid Ernst & Young’s moms-grupp i Stockholm. Han var tidigare verksam som univer-sitetslektor i skatterätt vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB