Nya lagen om Offentlig upphandling
� en handbok
   
 
Författare:Gertéll Pernilla
Titel:Nya lagen om Offentlig upphandling � en handbok
Utgivningsår:2011
Omfång:258 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144060385
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 587 SEK exkl. moms

 

Denna bok beskriver enkelt och lättfattligt de vanligaste upphandlingsförfarandena med de nya lagändringarna från juli 2010. Boken följer upphandlingsprocessen och dess regler, som beskrivs i den ordning de blir aktuella. Reglerna förklaras kort och illustreras med exempel och förslag till verktyg, som underlättar upphandlingen.

Tanken är att boken ska guida en handläggare genom upphandlingsprocessen, från behovet av anskaffning uppkommer till ett färdigt kontrakt. Boken kan med fördel också användas, som hjälp vid specifika frågor, då den ger en sammanfattande beskrivning av reglerna i LOU och dessutom innehåller hänvisningar till var man hittar mer information.

Boken riktar sig i första hand till dem, som kommer i kontakt med upphandling i sitt arbete inom det offentliga, t.ex. upphandlare, handläggare, jurister och chefer. Den kan med fördel även användas av leverantörer, som vill delta i offentlig upphandling och vill få ökad förståelse för upphandlingsprocessen.

Du får snabbt en övergripande kunskap om lagen om offentlig upphandling och förstår grunderna till hur upphandling fungerar i praktiken.

 
  © 2017 Jure AB