Företagshemligheter
� en introduktion
   
 
Författare:Wainikka Christina
Titel:Företagshemligheter � en introduktion
Utgivningsår:2010
Omfång:144 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144055947
Ämnesord:Marknadsrätt , Immaterialrätt , Arbetsrätt

Pris: 305 SEK exkl. moms

 

Information och kunskap är centrala tillgångar i dagens näringsliv. I Företagshemligheter presenterar Christina Wainikka begreppet företagshemlighet och vilket rättsligt skydd som ges åt sådana hemligheter. Ansvarsregler och förhållanden till bestämmelser i arbetsrätten behandlas, liksom angrepp från bolag som står i affärsförbindelse med den angripne och angrepp från helt utomstående personer. Ett genomgående tema är företagets eget ansvar för att faktiskt hålla informationen hemlig. Boken avslutas med en praktiskt inriktad genomgång av vad som kan och bör göras efter det att ett företags företagshemligheter har angripits.

Till boken hör ett webbmaterial bestående dels av källmaterial, såsom rättsfall och förarbeten, dels av övningar och föreläsningar på bokens centrala temata. Adressen till webbplatsen är www.studentlitteratur.se/foretagshemligheter.

Boken är tänkt att användas i utbildningar på området, såsom på jurist- och ekonomutbildningar, men är också lämplig att användas i kortare kurser som behandlar denna typ av frågor.

 
  © 2017 Jure AB