Den nordiska välfärden och marknaden
� nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext
   
 
Författare:Madell Tom , Bekkedal Tarjei , Neergaard Ulla B
Titel:Den nordiska välfärden och marknaden � nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext
Utgivningsår:2011
Omfång:400 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787823
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet nr. 23
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 525 SEK exkl. moms

 

Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext. Det har de senaste åren varit ett ökat fokus på den nordiska välfärdsmodellen och det allmännas ansvar för att tillhandahålla olika typer av allmännyttiga tjänster till medborgarna, antingen i egen regi eller på olika sätt genom överlåtande till privata aktörer. I vissa fall tillhandahålls tjänsterna till subventionerade priser och i andra fall till marknadsmässiga. I vissa fall sker överlämnandet till privata aktörer i enlighet med vad som följer av speciallagstiftning och i andra fall i enlighet med reglerna om offentlig upphandling.Den här boken är tänkt att utgöra ett aktuellt bidrag vad gäller att beskriva den senaste utvecklingen inom området. Vidare analyseras den terminologi som följer av den EU-rättsliga regleringen – bl.a. tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse m.fl. begrepp – samt EU-rättens inflytande på de nordiska ländernas möjligheter att själva organisera sin egen verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB