SKV Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering - Del 3
   
 
Titel:SKV Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering - Del 3
Anmärkning:Del 1-3 kan även köpas som (paket).
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:710 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525309
Serie:SKV Publikationer nr. 336 utg.10
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 453 SEK exkl. moms

 

Innehåller bl.a. avsnitt om aktiebolag och ekonomiska föreningar, handelsbolag och EEIG, dödsbon, koncernbidrag, tidigare års underskott, byggnadsrörelse, fåmansföretag, omstrukturering av företag (t.ex. byte av företagsform, underprisöverlåtelser, fusion), inkomstbeskattning vid konkurs och ackord.
 
  © 2017 Jure AB