SOU 2001:28 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet
� Utvidgat grundlagsskydd och andra frågor om tryck- och yttrandefrihet
   
 
Titel:SOU 2001:28 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet � Utvidgat grundlagsskydd och andra frågor om tryck- och yttrandefrihet
Anmärkning:Prop. 2001/02:74
Utgivningsår:2001
Omfång:611 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214350
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Mediegrundlagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:28
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

Mediegrundlagsutredningen föreslår bl.a. att grundlagsregleringen av yttrandefriheten utvidgas och görs mera teknikoberoende. Olaga hot ska betraktas även som ett tryck- och yttrandefrihetsbrott (jfr det s.k. Aftonbladsmålet). Preskriptionstiderna för t.ex. hets mot folkgrupp förlängs. Här tas också upp frågor om tolkning av vissa tryckfrihetsrättsliga begrepp, t.ex. utgivning.
 
  © 2017 Jure AB