SOU 2001:31 Mera värde för pengarna
   
 
Titel:SOU 2001:31 Mera värde för pengarna
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare delbetänkande SOU 1999:139. Prop. 2001/02:142.
Utgivningsår:2001
Omfång:510 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214385
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Upphandlingskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:31
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 303 SEK exkl. moms

 

Upphandlingskommittén föreslår ändringar i lagen om offentlig upphandling, bl.a. nya regler om köp mellan kommuner, landsting och deras företag, ökat utrymme för direktupphandling, positiv särbehandling av vissa leverantörer (t.ex. personalgrupper som vill knoppa av) m.m. När det gäller hälso- och sjukvård samt socialtjänst föreslås att den upphandlande enheten ska kunna utesluta leverantörer med vinstintresse.
 
  © 2017 Jure AB