SOU 1999:139 Effektivare offentlig upphandling
� För fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt
   
 
Titel:SOU 1999:139 Effektivare offentlig upphandling � För fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2001:31.
Utgivningsår:1999
Omfång:383 sid.
Förlag:Fakta Infodirekt
ISBN:9176107914
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Upphandlingskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1999:139
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 224 SEK exkl. moms

 

Upphandlingskommittén föreslår i sitt delbetänkande att en marknadsskadeavgift ska kunna utdömas om en upphandlande enhet bryter mot lagen om offentlig upphandling, t.ex. om enheten låtit bli att begära in anbud från flera leverantörer (otillåten direktupphandling). Upphandlande enheter ska få begära in anbud från endast en leverantör utan annonsering om det endast finns en enda leverantör och detta går att dokumentera. Nämnden för offentlig upphandling bör slås samman med Konkurrensverket till en ny myndighet.
 
  © 2017 Jure AB