Resor
� Skattereglerna
   
 
Författare:Antonson Jan , Engström Ann-Christine
Titel:Resor � Skattereglerna
Utgivningsår:2011
Omfång:286 sid.
Förlag:Tholin & Larsson
ISBN:9789186191436
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 340 SEK exkl. moms

 

En utförlig redovisning av skattereglerna kring olika resor. Exempel, kommentarer och ett stort antal rättsfall kompletterar.

Resekostnader är en stor utgiftspost för företagen. De flesta utgifterna avser tjänsteresor. Alla utgifterna är avdragsgilla, oavsett hur resorna hanteras för den anställde. Normalt uppkommer ingen förmån för den anställde, men det gäller att se upp.

Det finns även andra resor än tjänsteresor, med helt andra skatteregler. Exempel på sådana resor är resor mellan bostad och arbetsplats, hemresor, belöningsresor, inställelseresor, intervjuresor, personalresor, flyttresor och resor med kunder. Många av dem leder till förmån för den anställde.

Vid olika resor uppkommer också olika arbetsrättsliga aspekter. Det kan gälla frågor som rör sjukdom, restid, övertid, mertid och andra arbetstidsregler, eller försäkringar. En arbetsgivare kan också tillhandahålla till exempel arbetsredskap, pass, vaccinationer, motion skattefritt i samband med olika resor. Detta och mycket annat tas upp i särskilda avsnitt.

Författare är Jan Antonson och Ann-Christine Engström, båda är skatteexperter vid Tholin & Larsson.
 
  © 2017 Jure AB