Traktamenten
� Reglerna från 2011
   
 
Författare:Antonson Jan , Persson Jan-Erik
Titel:Traktamenten � Reglerna från 2011
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:293 sid.
Förlag:Tholin & Larsson
ISBN:9789186191429
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 340 SEK exkl. moms

 

Detaljrika regler gör det svårt att hantera traktamentsutbetalningar
på ett korrekt sätt. Såväl reducering av traktamente som kostförmån kan bli följden av vissa måltider. Frågorna är många:

• När ska traktamentet inte reduceras för måltider?
• När blir det inte aktuellt med kostförmån?
• Kan man resa på räkning ena dagen och på traktamente andra dagen under samma resa?
• Hur beräknas traktamentet i samband med tidsskillnader?
• Kan hemresor under en längre tjänsteresa vara skattefria?

Boken ger svar. Vid tjänsteresor uppkommer även arbetsrättsliga aspekter på frågor som rör till exempel sjukdom, försäkringar, restid, övertid, mertid och andra arbetstidsregler. En arbetsgivare kan också tillhandahålla arbetsredskap, pass, vaccinationer, motion med mera skattefritt. Detta och mycket annat tas upp i särskilda avsnitt.

En utförlig redovisning med många exempel.
Cirka 140 rättsfall kompletterar.

Författare är Jan Antonson och Jan-Erik Persson, båda verksamma som skatteexperter vid Tholin & Larsson.
 
  © 2017 Jure AB