SOU 2001:32 Domstolarnas register och personuppgiftslagen
� En rättslig anpassning
   
 
Titel:SOU 2001:32 Domstolarnas register och personuppgiftslagen � En rättslig anpassning
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2001:100.
Utgivningsår:2001
Omfång:146 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214393
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Domstolsdatautredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:32
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

Domstolsdatautredningen föreslår i ett delbetänkande att behandling av personuppgifter i den rättsskipande och rättsvårdande verksamheten ska författningsregleras. Detta bör t.v. ske genom en förordning eftersom respiten ifråga om anpassningen av dagens registerreglering till personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet endast gäller t.o.m. den 30 september 2001. På längre sikt bör dock domstolarnas och nämndernas registerbehandling lagregleras.
 
  © 2017 Jure AB