SKV Handledning för mervärdesskatt 2011 - Paket - Del 1 och 2
   
 
Titel:SKV Handledning för mervärdesskatt 2011 - Paket - Del 1 och 2
Anmärkning:Del 1 och Del 2 kan även köpas separat.
Upplaga:22 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:1456 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:F2011002
Serie:SKV Publikationer nr. 553 utg. 22
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 985 SEK exkl. moms

 

I denna utgåva behandlas materiella bestämmelser som rör mervärdesskatt med utgångspunkt i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2011.

Del 1 behandlar allmänna bestämmelser om mervärdesskatt såsom skattskyldighet, undantag från skatteplikt, omsättningsland, beskattningsunderlag, skattesatser, avdragsrätt och fakturering.

Del 2 behandlar vissa speciella områden såsom byggverksamhet, uthyrning av verksamhetslokal, jämkning, bilar, sjukvård, utbildning, kultur, marginalbeskattning och finansiella tjänster.
I ett stort antal bilagor presenteras aktuella skattesatser och tröskelvärden, EU- och myndighetsadresser, aktuella EU-begrepp, riktlinjer från EU:s mervärdesskattekommitté m.m.
 
  © 2017 Jure AB