SKV Handledning för internationell beskattning 2011
   
 
Titel:SKV Handledning för internationell beskattning 2011
Anmärkning:Fr.o.m. 2012 är denna handledning inarbetad i Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering Del 1-4 (paket).
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:713 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525422
Serie:SKV Publikationer nr. 352 utg.15
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Tar upp grundläggande och vanligen återkommande utlandsfrågor när det gäller beskattning, men också problemområden där rättspraxis saknas eller är sparsam. I dessa fall hänvisas bl.a. till Skatteverkets rättsliga ställningstaganden.
Innehåll:

Internationell beskattning
Obegränsad skattskyldighet
Begränsad skattskyldighet
Grundavdrag, allmänna avdrag och skattereduktioner
Inkomst av tjänst
Särskild inkomstskatt
Inkomst av näringsverksamhet
Fast driftställe
Internprissättning m.m.
Inkomst av kapital
Kupongskatt
Bostadsbeskattning
Undvikande av internationell dubbelbeskattning
Skatteavtal
EU-rätt
Truster
 
  © 2017 Jure AB