SKV Rätt handlagt
   
 
Titel:SKV Rätt handlagt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:203 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525415
Serie:SKV Publikationer nr. 119 utg.5
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Behandlar förvaltningsmyndigheters ärendehantering med tyngdpunkt på reglerna i förvaltningslagen. I bilagor återges gällande författningar och myndighetsinstruktioner samt uppgifter om om bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m.
I denna upplaga har ändringar i aktuella SFS-författningar senast den 1 april 2011 beaktats. Avgöranden av Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) och beslut från JO resp. JK som meddelats senast 1 april 2011 har beaktats i görligaste mån.
En översikt ges också över det statliga förvaltningssystemets uppbyggnad samt över lagstiftningsmakten.
 
  © 2017 Jure AB