Prop. 2010/11:129 Genomförande av Prümrådsbeslutet
   
 
Titel:Prop. 2010/11:129 Genomförande av Prümrådsbeslutet
Utgivningsår:2011
Omfång:168 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011129
Typ av verk:Lagförslag
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Informationsutbyte över gränserna: DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter

Förslag om ytterligare lagändringar med anledning av EU:s s.k. Prümrådsbeslut (2008/615/RIF) om gränsöverskridande samarbete för bekämpning av terrorism m.m. (jfr prop. 2009/10:177).
Medlemsstaterna ska ge varandra tillgång till uppgifter i de nationella DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregistren genom automatiska sökningar. Det ska också bli möjligt att bl.a. jämföra DNA-profiler mellan ländernas register och på så sätt kunna spåra oidentifierade DNA-profiler, s.k. öppna spår.
Lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2011.
 
  © 2017 Jure AB