Ds 2001:18 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar
   
 
Titel:Ds 2001:18 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar
Anmärkning:Prop. 2001/02:82
Utgivningsår:2001
Omfång:33 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821444X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:18
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 70 SEK exkl. moms

 

I denna departementspromemoria föreslås en ändring av radio- och TV-lagen så att en anpassning sker till EU:s regler om TV-reklam i sändningarna.
 
  © 2017 Jure AB