Internationell skatterätt
� I ett svenskt perspektiv
   
 
Författare:Pelin Lars
Titel:Internationell skatterätt � I ett svenskt perspektiv
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:168 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144076454
Ämnesord:Skatterätt , Internationell rätt

Pris: 310 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar den internationella inkomstskatterätten i ett svenskt perspektiv. Den består av tre delar. Den första delen omfattar de centrala delarna av den svenska internationella skatterätten, såsom reglerna om skattskyldighetens omfattning för fysiska och juridiska personer, sexmånaders och ettårsreglerna, CFC-reglerna och regler om gränsöverskridande resultatutjämning.

I den andra delen, skatteavtalsrätten, avhandlas bl.a. folkrättens huvuddrag, införlivning av skatteavtal samt tillämpning och tolkning av skatteavtal. I den tredje, EU-skatterätten, behandlas bl.a. förhållandet mellan EU-rätten och nationell rätt, principen om tilldelade befogenheter, regleringen av direkta skatter i Lissabonfördraget, EU-domstolens praxis och den delen avslutas med författarens synpunkter på den rådande harmoniseringsordningen.

Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv är i första hand avsedd som lärobok vid universitet och högskolor i ämnet internationell skatterätt. De genomgående hänvisningarna till rättskällor gör boken användbar också för praktiskt verksamma.

Femte upplagan
 
  © 2017 Jure AB