SOU 2011:51 Fortsatt föräldrar
� Om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull.
   
 
Titel:SOU 2011:51 Fortsatt föräldrar � Om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull.
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad
Utgivningsår:2011
Omfång:272 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235997
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:51
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Halva barnbidraget till särlevande pappa!

Föreslår ett antal åtgärder för att undanröja de konflikter som kan uppstå i separerade familjer p.g.a. stödsystemens nuvarande ojämlika utformning. Förslagen gäller bl.a. barnbidragen. Föräldrarna ska själva få bestämma om en av dem eller båda ska vara mottagare.
Exempel på andra åtgärder:

Vårdbidrag ska kunna sökas av båda föräldrarna för barn med funktionsnedsättning eller sjukdom.
Växelvisbidrag ska ersätta det nuvarande bostadsbidraget, så att båda föräldrarna får del av bidraget. Samtidigt avskaffas underhållsstöd vid växelvis boende.
Lika möjligheter att ta ut föräldrapenning.
Tidsbegränsat underhållsstöd till normalt tre år i taget, med möjlighet till förlängning.

Särskild utredare: Göran Harnesk

 
  © 2017 Jure AB