Ds 2011:015 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater
   
 
Titel:Ds 2011:015 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater
Utgivningsår:2011
Omfång:135 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235867
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:15
Ämnesord:EU-rätt , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Europeiska rådet antog den 26 februari 2009 ett rambeslut 2009/315/RIF om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. Riksdagen har hösten 2008 godkänt ett utkast till rambeslut. I denna skrivelse lämnas förslag till de författningsändringar på lag- och förordningsnivå som bedöms nödvändiga för att genomföra rambeslutet.
 
  © 2017 Jure AB