Norsk internasjonal skatterett
   
 
Författare:Naas Henning , Brusgaard Christian , Ilstad Kristine , Svensen Christian
Titel:Norsk internasjonal skatterett
Utgivningsår:2011
Omfång:1424 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215013992
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Skatterätt , Utländsk rätt

Pris: 2136 SEK exkl. moms

 

Boken drøfter sentrale skatte- og avgiftsmessige spørsmål som oppstår i Norge i forbindelse med skattyteres utøvelse av virksomhet, investeringer og arbeid på tvers av landegrensene. Dette innbefatter situasjoner hvor norske skattytere utøver virksomhet, investerer eller arbeider i utlandet, samt situasjoner hvor utenlandske skattytere gjør tilsvarende i Norge.


Hovedfokuset er på intern norsk skatterett og på de begrensninger i norsk beskatningsrett som følger av skatteavtalene og andre internasjonale avtaler som Norge har inngått. Boken omtaler i første rekke direkte inntektsbeskatning, og gir i tillegg en oversikt over reglene for norsk merverdiavgift og arveavgift i internasjonale forhold.

Forfatterne gir en bred, grundig og systematisk gjennomgang av relevant regelverk, illustrert med rettspraksis og eksempler. Målgruppen er alle som måtte befatte seg med problemstillinger innenfor norsk internasjonal skatterett, herunder advokater, revisorer, ansatte i skatteforvaltningen og næringsdrivende.

Sagt om boken:
" Boken er utvilsomt et absolutt "must" for praktikere som arbeider med internasjonale skattespørsmål". Stud.Jur. 4/2011

"Skatteadvokatene i Thommessen har gjort et kjempeløft med denne utgivelsen (...)" "(...) er det bare å være glad og takknemlig for denne tilveksten til norsk skatterettslitteratur". Skatterett 2/2011.

Advokatfirmaet Thommessen AS er et av Norges største advokatfirmaer med en velrenommert skatteavdeling. Thommessens skatteadvokater bistår norske og utenlandske forretningsklienter innenfor hele det skatterettslige området, både i forbindelse med generell skatterettslig rådgivning, etablering av virksomhet, internasjonale transaksjoner og omstruktureringer, klagebehandling og prosessoppdrag. Bokens hovedforfattere er advokat Henning Naas, advokat Christian Bruusgaard, advokat Kristine Ilstad og advokatfullmektig Christian Svensen, som alle har lang erfaring i Thommessens skatteavdeling og til daglig befatter seg med de rettsområder som boken beskriver..
 
  © 2017 Jure AB