SOU 2011:56 Kunskap på djupet - kunskapsunderlag för havsplanering
   
 
Titel:SOU 2011:56 Kunskap på djupet - kunskapsunderlag för havsplanering
Anmärkning:Slutbetänkande från Havsplaneringsutredningen.
Utgivningsår:2011
Omfång:300 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236079
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Havsplaneringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:56
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Havsplaneringsutredningen föreslår åtgärder och inriktning för förbättrad kunskapsförsörjning när havsplaneringen införs. Förslagen, som ska ses som komplement till huvudbetänkandet (SOU 2010:91), delas in enligt strukturen: samla, tillhandahålla och använda kunskapsunderlag. Dessa tre steg kompletterar den föreslagna planeringsprocessen i sex steg, eller skeden, som redovisas i utredningens huvudbetänkande.
 
  © 2017 Jure AB