Prop. 2010/11:158 Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
   
 
Titel:Prop. 2010/11:158 Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Utgivningsår:2011
Omfång:273 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011158
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2010/11:158
Ämnesord:Straffrätt , Internationell rätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att Sverige ska godkänna konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (nordisk arresteringsorder). Vidare lämnas förslag till en ny lag om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder samt vissa lagändringar som bl.a. behövs för att Sverige ska leva upp till de åtaganden som ett tillträde till konventionen medför.
 
  © 2017 Jure AB