Ränta eller kapitalvinst
� Grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen – särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital
   
 
Författare:Dahlberg Mattias
Titel:Ränta eller kapitalvinst � Grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen – särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital
Utgivningsår:2011
Omfång:785 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787915
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 118
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 799 SEK exkl. moms

 

Ämnet för denna monografi är kapitalinkomstbeskattning av finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital. Exempel på sådana instrument är optionslån, konvertibler, vinstandelslån och kapitalandelslån. Beskattningen av dem sätts här i sitt skatterättsliga och bolagsrättsliga sammanhang. Den övergripande strukturen för kapitalinkomstbeskattning av finansiella instrument behandlas ingående. Det gäller bland annat indelningen i delägarrätter, svenska fordringsrätter och utländska fordringsrätter. Exempel på andra centrala delar i kapitalinkomstbeskattningen som behandlas är dels innebörden av uttrycket ”marknadsnoterad”, dels genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Olika principiella former för kapitalinkomstbeskattning av finansiella instrument diskuteras, däribland det nyligen framlagda förslaget om investeringssparkonto. Ränteavdragsbegränsningarna i 24 kap. IL diskuteras ingående eftersom det är ett nytt och viktigt inslag i det övergripande ämnesområdet för studien. Förhållandet mellan svensk rätt inom området och grundläggande friheter i EU-rätten behandlas genomgående i studien. Innebörden av ränta, utdelning och kapitalvinst i skatteavtalsrätten diskuteras både principiellt och i förhållande till vissa instrument som vinstandelslån.
 
  © 2017 Jure AB