Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring
   
 
Titel:Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring
Utgivningsår:2011
Omfång:316 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LR20110512
Typ av verk:Statlig utredning
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 172 SEK exkl. moms

 

I lagrådsremissen lämnas förslag om en ny schablonbeskattad sparform, som benämns investeringssparkonto. Syftet med investeringssparkontot är att ge fysiska personer möjlighet att på ett enkelt sätt spara i finansiella instrument. Tillgångar som förvaras på kontot ska schablonbeskattas och kontoinnehavaren slipper därför redovisa varje kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. I lagrådsremissen lämnas även förslag om en ändrad beskattning av kapitalförsäkring. Förslagen innebär förändringar av beskattningen av kapitalförsäkring när det gäller beräkning av kapitalunderlag och skatteunderlag som i stort överensstämmer med vad som föreslås gälla för investeringssparkonto.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
 
  © 2017 Jure AB