Medierätt 1
� Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala medier samt radio och tv
   
 
Författare:Nylander Christina
Titel:Medierätt 1 � Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala medier samt radio och tv
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:89 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144076621
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 296 SEK exkl. moms

 

Ytrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala medier samt radio och tv.

Detta är den första boken i en serie om tre. Medierätt 1–3 tar tillsammans ett helhetsgrepp på mediejuridiken genom att fokusera på sådana lagar och regler som reglerar innehållet i våra olika medier.

Medierätt 1 behandlar

• de grundläggande reglerna om yttrande- och tryckfrihet samt pressetik

• reglerna för periodisk skrift

• yttrande- och tryckfrihetsbrotten

• ansvarssystemet för tidningar, för radio- och tv-sändningar och på webben

• den speciella rättegångsordning som gäller för yttrande- och tryckfrihetsbrott

• internet, radio- och tv-medier

• regler om sändningstillstånd

• regler för innehållet på internet och i ett radio- eller tv-program

• regler för radio- och tv-reklam, sponsring, produktplacering och otillbörligt kommersiellt gynnande

• gränsdragningen mellan reklam och icke-kommersiellt medieinnehåll

Denna fjärde upplaga är utökad med ett flertal exempel. Även avsnittet om ansvaret för material på internet har utökats samt de nya reglerna om produktplacering och ny myndighetsorganisation på radio- och tv-området.

Medierättsböckerna är skrivna för att användas på utbildningar inom medieområdet.

Medierätt 2 behandlar den marknadsrättsliga lagstiftningen som utgör den legala ramen för det kommersiella innehållet i media, dvs. reklamen.

Medierätt 3 behandlar upphovsrätt och orienterar om övriga immateriella ensamrätter som aktualiseras i medieinnehållet.
 
  © 2017 Jure AB