SOU 2011:58 Skolans dokument
� Insyn och sekretess
   
 
Titel:SOU 2011:58 Skolans dokument � Insyn och sekretess
Anmärkning:Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer (U2010:02)
Utgivningsår:2011
Omfång:293 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236178
Typ av verk:Statlig utredning
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Uppgifter om skolans elever hemligstämplas!

Föreslår bl.a. ett starkare sekretesskydd för elever i grundskola, gymnasieskola och på fritidshem. Förslaget har sin grund i den utökade skyldigheten att dokumentera uppgifter om elever, exempelvis i individuella utvecklingsplaner.
En översyn har gjorts över vilka uppgifter som finns i individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och andra dokument i skolan. Behovet av sekretess har bedömts också för uppgifter i lärares dokumentation för betygssättning, uppsatser och andra elevarbeten.
Samtidigt har behovet av öppenhet och insyn i skolan beaktats för att slå vakt om rättssäkerheten.
Utredningens förslag i korthet:

Starkare skydd och s.k. omvänt skaderekvisit för för uppgifter om enskilda elever i individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram: användaren ska utgå från att uppgifterna är hemliga.
Starkare skydd för vissa uppgifter i elevstödjande verksamhet. Här ska gälla samma skydd som för vissa uppgifter inom elevhälsan.
Det sekretesskydd som gäller för skolans elever ska även gälla för i fritidshem.
Sekretesskyddet för känsliga uppgifter utökas till att omfatta uppgifter som gäller mottagande i grundsärskolan och om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan.
Nya tystnadspliktsregler för friskolor och fristående fritidshem som så långt som möjligt motsvarar vad som gäller för de offentligt drivna skolorna och fritidshemmen.

Särskild utredare: Nils-Olof Berggren

 
  © 2017 Jure AB