SOU 2011:61 Vanvård i social barnavård
� Slutrapport
   
 
Titel:SOU 2011:61 Vanvård i social barnavård � Slutrapport
Anmärkning:Slutbetänkande av Utredningen om vanvård i den sociala barnavården
Utgivningsår:2011
Omfång:328 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236222
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vanvård i den sociala barnavården
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:61
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

De vanvårdade barnen berättar

Presenterar resultaten från intervjuer med 866 personer som utsatts för vanvård i fosterhem, barnhem, ungdomsvårdsskolor eller på andra ställen under åren 1922-2003.
Det handlar om barn som utnyttjades i hårt och skadligt arbete, förvägrades utbildning, utsattes för sexuella övergrepp, kränktes verbalt och blev fysiskt misshandlade. Konstaterar att ingripanden från barnavården skedde endast i undantagsfall. I stället lämnades barnen åt sina tragiska öden.
Förutom intervjuer består bakgrundsmaterialet även av nedtecknade levnadsberättelser, arkivhandlingar, domar och tidningsartiklar.
Med rapporten vill utredningen verka för att kraven på säkerhet och tillsyn ska prägla framtidens sociala barnavård, där kunskap och respekt för barnets rättigheter utgör fundamenten.Särskild utredare: Göran Johansson.

 
  © 2017 Jure AB