SOU 2011:63 Framgångsrik företagshälsovård
� Möjligheter och metoder
   
 
Titel:SOU 2011:63 Framgångsrik företagshälsovård � Möjligheter och metoder
Anmärkning:Studiehandbok från FHV-delegationen
Utgivningsår:2011
Omfång:174 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236260
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:FHV-delegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:63
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Utbilda för företagshälsovård!

Ett av FHV-delegationens uppdrag har varit att genomföra en treårig utbildningssatsning till stöd för utvecklingen av företagshälsovården. Här speglas denna ur olika aspekter genom bl.a. intervjuer och fristående artiklar. I handboken ingår också en studiehandledning med diskussionsunderlag.
Handboken är indelad i tre delar under rubrikerna

Företagshälsovårdens utveckling och nuläge
Kundrelationer och dialog
Teamarbete i teori och praktik
Den bifogade dvd-filmen ger en praktisk inblick i vardagen för de olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården, där yrkesutövarna får tillfälle att ge sin syn på sin roll i verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB