SOU 2011:65 Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem
� En kartläggning
   
 
Titel:SOU 2011:65 Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem � En kartläggning
Anmärkning:Delbetänkande från Statens vård- och omsorgsutredning
Utgivningsår:2011
Omfång:155 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236321
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Statens vård- och omsorgsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:65
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Mer och bättre vård för samma peng!

Föreslår bl.a. en omprövning av myndighetsstrukturen (i dagsläget är 16 olika myndigheter berörda).
Bedömer att fem faktorer har särkilt stor betydelse för framtidens vård och omsorg:

Resursutmaningen: Den demografiska utvecklingen, kravet på likvärdig vård, prioriteringsbehoven.
Internationaliseringen: Patienter, brukare och professionella rör sig alltmer över gränserna. Även företagen internationaliseras.
Kunskaps- och IT-utvecklingen: Lättare att sprida kunskap och information, enklare administration, men svårare att klara balansgången mellan personlig integritet och informationshanteringen.
Patientmakt: Patienters och brukares medvetenhet och krav ökar. Detta gäller dock inte alla, utan vissa grupper behöver hjälp att bevaka sina intressen.
Finansiering och organisation: Andelen offentligt finansierad vård och omsorg som drivs i fristående former ökar, liksom helt privatfinansierad verksamhet. Former för reglering, styrning och tillsyn släpar efter.
 
  © 2017 Jure AB