SOU 2011:67 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
� Vägen till effektivare e-förvaltning
   
 
Titel:SOU 2011:67 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt � Vägen till effektivare e-förvaltning
Anmärkning:Betänkande från E-delegationen
Utgivningsår:2011
Omfång:67 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236369
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:E-delegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:67
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Presenterar 2011 års uppföljning av myndigheternas e-förvaltning; den första av årligen återkommande undersökningar.
Resultatet visar bl.a.

Myndigheterna tillhandahåller 610 e-tjänster som riktar sig till olika användare
60 procent av myndigheterna anger att e-förvaltningen inneburit att de kunnat höja sin servicenivå till privatpersoner och företag
Största hindret är finansieringen, näst största är befintliga lagar och regelverk
Drygt var tredje myndighet har samverkat med en annan myndighet i utvecklingen av e-tjänster.
 
  © 2017 Jure AB