Ds 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen
   
 
Titel:Ds 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen
Utgivningsår:2011
Omfång:148 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236444
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:37
Ämnesord:Internationell rätt , Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Respektera barnen!

FN:s barnkonvention och dess två tilläggsprotokoll har införlivats i svensk lagstiftning genom transformering, dvs. genom att anpassa svenska bestämmelser på olika sakområden till kraven enligt barnkonventionen. Här presenteras hur väl Sverige lyckats genomföra åtagandena genom denna metod.
Den senaste granskningen av FN:s barnrättskommitté pekar på behovet av vissa åtgärder i den svenska lagstiftningen:

Bestämmelser som främjar och underlättar respekten för barns åsikter och medbestämmande
Barn utan uppehållstillstånd bör få rätt till utbildning och hälso- och sjukvård
Alla barn, oavsett ålder, bör garanteras tillgång till undersökning, behandling och vård med komplementär och alternativ medicin
 
  © 2017 Jure AB