EU Udbudsretten
� udbudsdirektivet for offentlige myndigheder - forsyningsvirksomhedsdirektivet
   
 
Författare:Poulsen Sune Troels , Hjelmborg Simon Evers , Jakobsen Peter Stig
Titel:EU Udbudsretten � udbudsdirektivet for offentlige myndigheder - forsyningsvirksomhedsdirektivet
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:630 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757416190
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 1066 SEK exkl. moms

 

Bogen tilbyder en indgående gennemgang og fremstilling af den gældende ret inden for udbudsdirektiv for offentlige myndigheder og EUs forsyningsdirektiv. Forfatterne redegør for, hvorledes EU bestræber sig på, at skabe et indre marked med en effektiv konkurrence mellem EU-landene, og hvordan de to direktiver skaber rammer for dette.

Gennem medlemskabet af EU er Danmark forpligtet af EUF-traktaten, der har som mål at skabe et indre marked, hvor der er fri bevægelighed for (blandt andet) varer og tjenesteydelser. Det indre marked er baseret på et forbud mod at forskelsbehandle virksomheder på grundlag af deres nationalitet.

Nødvendigheden af at indføre særlige regler om indgåelse af offentlige kontrakter baseres på den erkendelse, at staten - i modsætning til en virksomhed - ikke er disciplineret af markedets kræfter ved gennemførelsen af en anskaffelse.

Sune Troels Poulsen er lektor, Ph.d., og er ansat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor han har specialiseret sig i udbudsret og konkurrenceret.
Peter Stig Jakobsen er advokat (møderet for Højesteret) og er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han har specialiseret sig i udbudsret og konkurrenceret.
Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg er advokat, partner og faggruppeleder i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor han har specialiseret sig i udbudsret og konkurrenceret, og er derudover ekstern lektor i udbudsret ved Københavns Universitet.
 
  © 2017 Jure AB