Mervärdesbeskattning vid obestånd
   
 
Författare:Öberg Jesper
Titel:Mervärdesbeskattning vid obestånd
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:298 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007332
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt , Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

Under senare år har frågor om mervärdesbeskattning vid obestånd fått ökad uppmärksamhet i rättstillämpningen. Osäkerhet har uppstått kring hur olika syften, principer och bestämmelser inom mervärdesskatterätten och obeståndsrätten förhåller sig till varandra. Bidragande till denna osäkerhet är att de bestämmelser som skall tillämpas i vissa fall är mycket tekniska till sin natur. Rent ekonomiskt kan dessutom mycket stora belopp stå på spel.

I boken behandlas ett antal situationer där gränsen mellan mervärdesskatten och obeståndsrätten är oklar. Detta gäller bl.a. för fall där en korrigering av mervärdesskatt, genom t.ex. jämkning, skall ske i samband med konkurs. Tyngdpunkten i framställningen ligger på frågan om konkursgäldenärens och konkursboets skattskyldighet till mervärdesskatt samt den därmed sammanhängande frågan om med vilken rätt staten kan göra sin fordran på mervärdesskatt gällande i konkursen. Dessa frågor är aktuella och av såväl principiellt som praktiskt intresse.

Boken utgör en omarbetad och uppdaterad version av författarens doktorsavhandling med samma titel och riktar sig i första hand till konkursförvaltare, kronofogde- och skattemyndigheter samt domstolar. Även skattejurister i allmänhet bör ha intresse av de frågor som behandlas.

Jesper Öberg är jur. dr och är verksam som universitetslektor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet.

 
  © 2017 Jure AB